รายการสินค้า

 

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ นั่งร้าน ครื่องก่อสร้าง

นั่งร้าน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ ยูแจ๊ค เจ๊คเบส ครื่องก่อสร้าง

ยูแจ๊ค เจ๊คเบส

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ เสาค้ำยัน เครื่องมือก่อสร้าง

เสาค้ำยัน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แผ่นทางเดิน บันไดนั่งร้าน เครื่องมือก่อสร้าง

แผ่นทางเดิน บันได

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แป๊ปเหล็ก เหล็กกล่อง เครื่องมือก่อสร้าง

แป๊ปเหล็ก เหล็กกล่อง

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แบบเหล็ก แบบเสา เครื่องมือก่อสร้าง

แบบเหล็ก แบบเสา

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ นั่งร้านมาตรฐาน เครื่องมือก่อสร้าง

นั่งร้าน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ บันไดนั่งร้าน เครื่องมือก่อสร้าง

บันไดนั่งร้าน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ เสาค้ำยัน เครื่องมือก่อสร้าง

เสาค้ำยัน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แผ่นทางเดิน เครื่องมือก่อสร้าง

แผ่นทางเดิน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ ตะเกียบนั่งร้าน เครื่องมือก่อสร้าง

ตะเกียบนั่งร้าน

ขานั่งร้านสูง 1.90 เมตร, ขานั่งร้านสูง 1.70 เมตร, ขานั่งร้านสูง 1.50 เมตร, ขานั่งร้านสูง 1.20 เมตร, ขานั่งร้านสูง 0.90 เมตร, ขานั่งร้านสูง 0.50 เมตร

นั่งร้าน

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แบบเหล็ก เครื่องมือก่อสร้าง

แบบเหล็ก

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ เครื่องดัดเหล็ก 2 สาย เครื่องมือก่อสร้าง

เครื่องดัดเหล็ก 2 สาย

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ เครื่องตัดเหล็ก 2 สาย เครื่องมือก่อสร้าง

เครื่องตัดเหล็ก 2 สาย

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แบบหล่อเสากลม เครื่องมือก่อสร้าง

แบบหล่อเสากลม

พรีเมี่ยม ค้าเหล็ก จำหน่าย ให้เช่า รับซื้อ แบบมุมนอก เครื่องมือก่อสร้าง

แบบมุมนอก